• Транспортна дейност
  • Транспортна дейност
  • Транспортна дейност

Дружеството е собственик на разнообразни видове автомобили и строителни машини и оборудване, с които обслужва както строителното производство извършвано от “УСТРА – ХОЛДИНГ” АД и неговите дъщерни дружества, така и извършва услуги на фирми и граждани със строителна механизация и механизирани инструменти, автотранспортни услуги със специализирани, бордови и лекотоварни автомобили.

Поддръжката на автомобилния парк и строителната механизация се осъществява в Базата за ремонт и поддръжка на автотранспорта и тежка строителна механизация която се намира в район Летище, Кърджали.

Базата разполага с:
– четириетажна административна сграда;
– две ремонтни халета – за автотранспорт и ТМС.