Бетонов център

Производството на бетонни смеси и строителни разтвори се осъществява във Варо-бетонов център…

Строителна дейност

“Устра – Бетон” ООД е вписано в централния професионален регистър на строителя…

Транспортна дейност

Дружеството е собственик на разнообразни видове автомобили и строителни машини и оборудване,…