Инфраструктурни проекти

“Устра – бетон” ООД има голям опит в изпълнението на инфраструктурни обекти. По-големите от тях са:

– “Ремонт на пътна настилка, почистване на канавки и изграждане на 4 броя водостоци Ф 800 по път с.Звездел-с.Конче, на км.0+300,0+350, 0+380 и км.0+420 на път KRZ 2389-ІІІ-5902” община Момчилград;

– “Ремонт на тръбен отводнителен канал, 2 броя водостоци Ф 800 и за почистване по път с.Градинка-с.Седлари на км.0+100 на път KRZ 2384-ІІІ508”, община Момчилград;

– Изграждане на плочогредови мостове: На път KRZ 1370(І-5 Кърджали-Момчилград) Груево-Летовник п.к.мах.Свобода, км.0+300; На път KRZ 1370(І-5 Кърджали-Момчилград) Груево-Летовник на км.0+500, община Момчилград;

– “Брегоукрепителни мероприятия с превантивна цел по коритото на река Нановишка”;

– Бетонови работи на Водоем в с.Бойно;

– Ремонт на канализация в с.Груево;

– Възстановяване на елементи от мост при км.4+075 път ІІІ 5804;

– Брегоукрепителни мероприятия по коритото на река Нановишка, общ.Момчилград;

– Разширение на ВЕЦ Студен кладенец;