EUlogo-bg-right

“Устра Бетон” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: “Закупуване/Доставка на 1 брой Модулна трошачно-пресевно-промивна инсталация”

 

Срок за подаване на оферти: 16.01.2017 г.
Допълнителна информация: Обявата е валидна до Понеделник, 16 януари 2017 г.

Възложител: „Устра Бетон” ООД, гр. Кърджали
Пълните условия и документация за участие може да намерите тук: Документация