“Устра Бетон” ООД обявява процедура за избор на изпълнител

“Устра Бетон” ООД обявява процедура за избор на изпълнител

“Устра Бетон” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: “Закупуване/Доставка на 1 брой Модулна трошачно-пресевно-промивна инсталация”   Срок за подаване на оферти: 16.01.2017 г. Допълнителна информация: Обявата е валидна до Понеделник, 16 януари 2017 г. Възложител: „Устра Бетон” ООД, гр. Кърджали Пълните условия и документация за участие може да намерите тук: Документация

“Устра Бетон” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

“Устра Бетон” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

  СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА   „Устра – Бетон” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0111-C01 за проект „Увеличаванe на  конкурентоспособността и производствения капацитет на  „УСТРА БЕТОН” ООД”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския […]

Какво е бетон?

Какво е бетон?

Какво е бетонът? Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес. Поради сравнително ниската си якост на опън, в строителните конструкции бетонът често се […]

Какво е армировка ?

Какво е армировка ?

Армировка (или арматура) е съвкупността от стоманени елементи в дадена стоманобетонна конструкция. Предназначението и е да поема опънни и/или натискови усилия, които бетонът не е в състояние да поеме сам. Най – важната причина да се съчетават успешно бетонът и стоманата е еднаквият коефициент на линейно топлинно разширение на двата материала. Това позволява стоманобетонът да работи успешно при […]

Класификация на бетона и класове

Класификация на бетона и класове

Класификация на бетона Класификацията на бетона може да бъде извършена по редица признаци. В зависимост от обемната му плътност той се дели на: лек – обемна плътност от 500 до 1800 kg/m3, олекотен – от 1800 до 2200 kg/m3, обикновен – от 2200 до 2500 kg/m3 и тежък – над 2500 kg/m3. Според условията на втвърдяване: бетон, […]

Сайта на “Устра бетон” с нов дизайн!

Сайта на “Устра бетон” с нов дизайн!

Следвайки съвременните тенденции и развитието на интернет технологиите, “Устра – бетон” ООД ви предлага един изцяло нов, улеснен и интуитивен уеб сайт. Тук ще може да следите всички новости около компанията, ще може да четете интересни статии свързани с бетона и бетонните изделия, а в близко бъдеще дори ще може да правите и своите заявки […]