Дружеството разполага със собствена Строителна лаборатория.

Ефективността на СУК до голяма степен зависи от Строителната лаборатория, която извършва контрол на всички процеси и продукти. Ръководителят на лабораторията е задължен, при необходимост да привлича като нещатни сътрудници, лица с доказани професионални качества в изпитвателната дейност. Връзката с районния център по метрология и стандартизация гр. Хасково е необходима за метрологичен контрол предимно на стационарни машини. За осигуряване с необходимите стандарти, лабораторията поддържа връзки с Българския институт по стандартизация и НИСИ в гр. София, фирми, други лаборатории- подизпълнители и др.

Фирмата е член на Български институт по стандартизация със статут на активно участие с експерти в технически комитет 5 – Бетон и разтвори. Освен задължителните продуктови сертификати, “УСТРА-БЕТОН”ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.