• Slider Image 1
  • Slider Image 2
  • Slider Image 3
  • Slider Image 4
Изборът ви е бетон!

Какво Ви предлагаме

Бетонов център

Производството на бетонни смеси и строителни разтвори се осъществява във Варо-бетонов център…

Строителна дейност

“Устра – Бетон” ООД е вписано в централния професионален регистър на строителя…

Транспортна дейност

Дружеството е собственик на разнообразни видове автомобили и строителни машини и оборудване,…

Проекти

Жилищни сгради

Жилищни сгради

Компанията е изпълнила бетонови работи и груб строеж на редица жилищни обекти намиращи се в…

НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ

“Устра Бетон” ООД обявява процедура за избор на изпълнител

“Устра Бетон” ООД обявява процедура за избор на изпълнител

“Устра Бетон” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: “Закупуване/Доставка…
“Устра Бетон” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

“Устра Бетон” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

  СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА  …
Какво е бетон?

Какво е бетон?

Какво е бетонът? Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването…
Какво е армировка ?

Какво е армировка ?

Армировка (или арматура) е съвкупността от стоманени елементи в дадена стоманобетонна конструкция. Предназначението и е…